Dette var et bildeoppdrag for skolen.
Temaet var "Fredag".
Model: Ida Økland